58 311 users are already learning a foreign language on Edustation.

Register today and get a bonus of 10 coins.

If you want to know more about our website - click here

Not yet

OR

No account yet?
Edustation's blog > Nietypowa liczba mnoga w angielskim

Nietypowa liczba mnoga w angielskim

Added by Tomasz H. 21 July 2014 in category: English, Grammar, Learning tips

Generalnie w języku angielskim liczbę mnogą tworzymy przez dodanie -s lub -es. Jednak są słowa, w których ta reguła nie działa. Spójrz na nietypowe przypadki liczby mnogiej w języku angielskim.

-Y

Kiedy słowo kończy się na spółgłoskę oraz -y (np. city, cherry), w liczbie mnogiej usuwamy -y i dodajemy -ies.

copy -> copies

lady -> ladies

canary -> canaries

-F

Kiedy słowo kończy się na -f lub -fe (z niemym 'e'), w liczbie mnogiej usuwamy -fe (-fe) zastępując -ves.

leaf -> leaves

loaf -> loaves

half -> halves

knife -> knives

-ESE

Rzeczowniki, którę kończą się na -ese nie ulegają zmianie w liczbie mnogiej.

Chinese

Japanese

-EN oraz zamiana samogłosek

W niektórych przypadkach wystarczy dodać -en na koniec, w innych z kolei zmieniają się samogłoski w środku (wiele kombinacji).

tooth -> teeth

child -> children

Zaczerpnięte z łaciny lub greki

bacterium -> bacteria

fungus -> fungi

cactus -> cacti

larva -> larvae

Forma mnoga taka sama

Niektóre słowa są identyczne w formie pojedynczej i mnogiej.

shrimp

trout

sheep

wheat

Liczba mnoga w liczbie pojedynczej ;)

glasses

scissors

Nowe słowo

Czasem liczba mnoga wymaga powstania nowego słowa.

person -> people

mouse -> mice


Related tags:

Comments: (0)

No comments yet

You need to be logged in to comment
Mobile Analytics