Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Politeness Expressions

Dodane przez Tomasz H. 29 kwietnia 2015 w kategorii: Język angielski, Leksyka

Please

Is used when asking for something.

 

Thank you

Is used when someone does something for you or gives you something. Ta and cheers can be also used in UK.  When you are really pleased, you can say thank you very much.


You're welcome

Is used when you respond to thank you. You can also use my pleasure (you were happy to do it) or don't mention it (informal).

 

Apologizing

Pardon me - used if you bump into someone.

Excuse me - these can be used if you bump into someone, need to get someone's attention or want to ...

10 English Words Adopted from Other Languages

Dodane przez Tomasz H. 23 kwietnia 2015 w kategorii: Język angielski, Leksyka, Porady ogólne

English language throughout history has borrowed some words from other languages. Below is a list of words which have been borrowed from other languages and have become part of English vocabulary.


sofa

a large, comfortable seat for more than one person

Arabic - suffa - long seat made of stone or brick

portrait

a painting, drawing, or photograph of someone

French - portraire - the same meaning

noodle

a food in the form of long, thin strips made from flour or rice, water, and often egg, cooked in boiling liquid

German - Nudel - the same meaning

ketchup

a thick sauce made from tomatoes

Chinese - ke-chiap ...

Edustation wspiera wolontariuszy WOŚP

Dodane przez Tomasz H. 20 kwietnia 2015 w kategorii:

Z radością przekazujemy, że Edustation wspiera wolontariuszy WOŚP!

Dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i wolontariuszy Pokojowego Patrolu ekipa Edustation przygotowała bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej i kursów języka angielskiego. Wolontariusze mogą skorzystać z szeregu materiałów, a także specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego English for Volunteers, dzięki któremu Pokojowy Patrol przygotuje się do obsługi Festiwalu Woodstock także w języku angielskim.

Cieszymy się, że możemy pomóc ekipie WOŚP w nauce języka angielskiego, a wszystkich Patrolowców, którzy jeszcze nie skorzystali z dostępu do Edustation zapraszamy do kontaktu ze swoimi liderami!:)

How to Use 'Shall'

Dodane przez Tomasz H. 15 kwietnia 2015 w kategorii: Gramatyka, Język angielski, Porady językowe

How to use Shall? It's normally quite formal and more common in British English.

 

Future Actions

We shall be there at 6:00 pm.

We shall be there in the morning.
Promises

You shall complete all your work before the end of the day.

I shall take care of you. Don't worry.


Suggestions

Shall we go somewhere after the dinner.

Shall I pick you up after work.


Negative form

We use 'shall not' or the older form 'shan't'

I shall not wait for the bus any longer.

Tom shan't come to the party as he has ...

Neither and Either

Dodane przez Tomasz H. 2 kwietnia 2015 w kategorii: Język angielski, Leksyka

The English words neither and either can cause some problems for non-native speakers of English.

 

Either... Or


'Either... or' is used to offer a choice between two possibilities:

We should bring either wine or beer.

You can either help us or go home.

Either you leave me alone or I will call John.

 

'Either' can also be followed 'by one of' or 'group of two':

Either of us could buy it.

Either one of us could buy it.

Either of you should do it.

Either one of you should do it.

 

'Not... either... or' denies both possibilities:

I don't ...

Mobile Analytics