58 320 users are already learning a foreign language on Edustation.

Register today and get a bonus of 10 coins.

If you want to know more about our website - click here

Not yet

OR

No account yet?
Edustation's blog > Okresy warunkowe - problemy z "if"

Okresy warunkowe - problemy z "if"

Added by Tomasz H. 13 March 2014 in category: English, Grammar

Dziś wyjaśniamy użycie trybu warunkowego oraz zdań z if. Gdyby if nie sprawiało problemów, wszyscy bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Niestety, if może nieźle namieszać, szczególnie w głowach początkujących. Pierwszym wyzwaniem jest nauczenie się trzech okresów warunkowych (first, second i third conditional) oraz tzw. zero conditional.  Jeśli nie jesteście pewni, co mam na myśli, sprawdźcie naszą sekcję gramatyczną: tutaj piszemy o zero conditional, tutaj o first conditional, tutaj o second conditional, a tutaj o third conditional (wygląda to na trudniejsze, niż w rzeczywistości jest).

Teraz skupmy się na dwóch bardzo częstych błędach:

1) Użycie If + was zamiast If + were

If I were you, czytałbym teraz uważnie. Słyszeliście kiedyś, jak ktoś mówi „If I was you, I would…”? Jest to błąd, który niestety powoli staje się normą. Zdania mówiące o warunkowej przyszłości, takie jak np. If I were the Pope..., potrzebują trybu łączącego z were. Użycie was zamiast were, mimo że nieprawidłowe, jest jednak bardziej popularne! Pewnie zadajecie sobie teraz pytanie, po co w takim razie używać were, jeśli coraz więcej osób użyłoby w jego miejsce was? Odpowiedź jest prosta: ponieważ użycie was może spowodować nieporozumienie. Porównajcie te dwa krótkie dialogi:

 

- Jim: Angela, what happened here? Were you here when it happened?

- Angela: Jim, if I were here then ...

Tutaj Angela przekazuje Jimowi, że nie było jej w tym miejscu. Dialog mógłby się skończyć tak:

... I would stop the car!

 

- Jim: Angela, what happened here? Were you here when it happened?

- Angela: Jim, if I was here then...

Tutaj Angela mówi Jimowi, że możliwe jest, że faktycznie była w tym miejscu ale teraz np. tego nie pamięta. Rozmowa mogłaby się zakończyć tak:

...I didn’t see it happen!

 

Jak widać, użycie was zamiast were może spowodować zmianę znaczenia, tak więc uwaga!

 

2) When czy if?

If i when mogą mieć podobne znaczenie. Jeśli mówimy o możliwości lub coś przewidujemy, możemy użyć obu. Możecie mieć pewność co do ich zamiennego użycia, jeśli w ich miejsce da się wstawić whenever, tak jak w poniższych przykładach:

- I always stay too long when I go to a pub after work.

- I always stay too long if I go to a pub after work.

- I always stay too long whenever I go to a pub after work.

Nie możemy jednak użyć if, jeśli jesteśmy pewni, że coś się zdarzy. Używamy wtedy when:

When we'll be out of fuel the car will stop.

Nie można tutaj użyć if, gdyż sugerowałoby to, że samochód mógłby jechać bez benzyny.

Masz jakieś przemyślenia, pytania, sugestie? Są jakieś niejasności, wkradł się błąd albo z czymś się nie zgadzasz? Zostaw komentarz ;-)

#Zdjęcie: kalidoskopika, Flickr

Comments: (1)

Wojciech Wysoczański - March 13, 2014, 8:55 a.m.

"If I was a rich man, I would travel around the world"


W opisie 2nd - chyba wymaga poprwaki :)


You need to be logged in to comment
Mobile Analytics