Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

W tym omówieniu przedstawiamy stopniowanie przymiotników w języku angielskim. Wyróżniamy, podobnie jak w języku polskim, trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy. W języku angielskim istnieją Comparative and Superlative Adjectives.

Comparative Adjectives służą do porównywania dwóch osób lub rzeczy (np. on jest wyższy ode mnie), natomiast Superlative Adjectives służą do porównywania osoby lub rzeczy z każdym innym członkiem grupy lub grupy rzeczy (np. on jest najwyższy w klasie).

W języku angielskim przymiotnik z końcówką -er tworzy stopień wyższy, natomiast z końcówką -est stopień najwyższy, gdzie należy dodać jeszcze przed przymiotnik 'the':

small - smaller - the smallest
rich - richer - the richest
strong - stronger - the strongest


Utworzenie stopnia wyższego przymiotnika kończącego się na '-y' wymaga zamiany 'y' na 'i':

happy - happier - the happiest
easy - easier - the easiest
dry - drier - the driest

Utworzenie stopnia wyższego przymiotnika kończącego się na '-e' wymaga tylko dodania odpowiednio 'r' lub 'st':

nice - nicer - nicest
large - larger - the largest

Utworzenie stopnia wyższego przymiotnika kończącego się pojedynczą samogłoską i pojedynczą spółgłoską wymaga podwojenia spółgłoski:

big - bigger - the biggest
hot - hotter - the hottest
slim - slimmer - the slimmest

W przypadku przymiotników dwusylabowych lub dłuższych, stopień wyższy i najwyższy tworzymy poprzez dodanie przed przymiotnik 'more' i 'the most':

beautiful - more beautiful - the most beutiful
famous - more famous - the most famous
important - more important - the most important

Istnieją również przymiotniki nieregularne, których stopniowanie trzeba po prostu zapamiętać:

good - better - the best
bad - worse - the worst
little - less - the least
far - further - the furthest
far - farther - the farthest
well - better - the best
old - elder - the eldest


Mobile Analytics