Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Spójniki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Spójniki

W tym omówieniu przedstawiamy spójniki w języku angielskim. Spójnik pozwalala połączyć to o czym mówimy i piszemy w jakąś całość. Wyróżniamy spójniki współrzędne (coordinating conjunctions) i podrzędne (subordinating conjunctions).

Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions)

Jest ich siedem, a zapamiętanie ułatwi FANBOYS, czyli pierwsze litery spójników:

for -> ponieważ
I go to the cinema, for I like movies (Idę do kina, ponieważ lubie filmy)

and -> i
I can swim and ride a bike (Umiem pływać i jeździć na rowerze)

nor -> ani (przy negatywnej opinii)
They do not play football nor basketball (Nie grają w piłkę nożną ani koszykówkę)

but -> ale
I was in Berlin but I didn't see the Brandenburgertor (Byłem w Berlinie, ale nie widziałem Bramy Brandenburskiej)

or -> lub
We can go to the theatre or to the cinema (Możemy iśc do teatru lub kina)

yet -> lecz/ale
It was a long movie yet good (To był długi film, lecz dobry)

so -> więc
It's sunny day, so we go to the beach (Jest słoneczny dzień, więc idziemy na plażę)

Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions)

if -> jeśli
Let's meet if you are in the city center (Spotkajmy się jeśli jesteś w centrum miasta)

because -> ponieważ
I take a break, because I am tired (Zrobię przerwę, ponieważ jestem zmęczony)

that -> że
I can't belive that he went to Brasil (Nie mogę uwierzyć, że wyjechał do Brazyli)

than -> niż
I must work more than 2 years ago (Muszę pracować więcej niż 2 lata temu)

although -> pomimo że
We went to the forest although it was snowing (Poszliśmy do lasu, pomimo że sypał śnieg)

unless ->chyba że
It is impossible unless you help me (To jest niemożliwe, chyba że mi pomożesz)

until -> aż
We can't leave until he comes (Nie może odjechać aż on przyjdzie)

when -> kiedy
I don't know when they meet (Nie wiem kiedy się spotykają)

where -> gdzie
I don't know where they meet (Nie wiem gdzie się spotykają)

while -> podczas gdy
I could hear a noise while I was sleeping (Słyszałam hałas podczas snu)

Mobile Analytics