Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Mowa zależna w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Mowa zależna

Mowa zależna w języku angielskim służy do przekazywania czyjejś wypowiedzi bez dokładnego cytowania, co dana osoba powiedziała, ale przekazania treści tej wypowiedzi. Inaczej mówiąc jest to przekazanie wypowiedzi pośrednio bez cytowania.

Zanim omówimy zagadnienie dokładniej, przyjrzyj się poniższym zdaniom:

Mowa niezależna: John said: "She looks beautiful"
Mowa zależna:
John said that she looked beautiful

Mowa niezależna: Mark said: "He will be a great player"
Mowa zależna:
Mark said that he would be a great player

Mowa niezależna: Mark said: "He will be a great player"
Mowa zależna:
Mark said that he would be a great player

Mowa niezależna: Kate said: "I don't smoke"
Mowa zależna:
Kate said that she didn't smoke

Jeśli udało Ci się dostrzec, że w mowie zależnej następuje zmiana czasu to bardzo dobrze! Jest to ważny element tworzenia mowy zależnej, nazywany następstwem czasów. Upraszczając -  polega to na cofnięciu czasu ze zdania mowy niezależnej. Żeby zagadnienie stało się bardziej zrozumiałe, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie zmian czasów w mowie zależnej.

Następstwa czasów w mowie zależnej

Present Simple -> Past Simple
Gareth said: "She is beautiful" -> Gareth said she was beautiful

Present Continuous -> Past Continuous
He said: "Mark is swimming" -> He said Mark was swimming

Present Perfect -> Past Perfect
"He have lost his car", said Kate -> Kate said he had lost his car

Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous
John said: "I have been travelling for 3 years" -> John said he had been travelling for 3 years

 

Past Simple -> Past Perfect
Jenny said: "I drank bottled water" -> Jenny said she had drunk bottled water

Past Continuous -> Past Perfect Continuous
John said: "I was watching basketball yesterday" -> John said that he had been watching basketball yesterday

 

Future Simple -> Future Simple in the Past
Mark said: "I will write it tomorrow" -> Mark said that he would write it tomorrow

Future Continuous -> Future Continuous in the Past
"I will be writing it tomorrow in the evening", said Kate -> Kate said she would be writing it tomorrow in the evening

Uwaga! Następstw czasów nie ma w Past Perfect i Past Perfect Continuous

Zmiana określenia czasu w mowie zależnej

today -> that day
yesterday -> the day before
tomorrow -> the next day/the following day
next week/month/year -> the following week/month/year
last week/month/year -> the previous week/month/year
a year/month ago - a year/month before
now - then / at that time

Zmiana zaimków wskazujących w mowie zależnej

this -> that
these -> those
here -> there

Czasowniki modalne w mowie zależnej

will -> would
would -> would
can -> could
could -> could
shall -> should
should -> should
may -> might
might -> might

Przykład:
Kate said: "You should learn more" -> Kate said I should learn more
John said: "She can help me with cleaning my room" -> John said she could help him cleaning his room

Tworzenie pytań

Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego, a więc nie funkcjonuje tutaj inwersja. Przy pytaniach szczegółowych zaimek pytający nie zmnienia się, natomiast przy pytaniach ogólnych stosujemy słowka 'if' i 'whether'. Cały czas pamiętaj o następstwach czasów!

"What is her name?" she asked me? -> She asked me what was her name
John asked me: "Do you see it?" -> John asked me if I saw it
He asked me: "Will you come" -> He asked me if I would come
She asked me: "What can you tell about him?" -> She inquired what could I tell about him

Do relajconowania pytań zamiast 'ask' można również używać:

inquired -> dowiadywać się, pytać
want to know -> chcieć wiedzieć

Mobile Analytics