Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Przykłady zastosowania 'Ćwiczenia z lukami'

1.   Uzupełnij luki.

It’s really ______.  I think it’s going to rain.

 

2. Uzupełnij luki. Wykorzystaj podane wyraz: cloudy, agreed.

Finally they _____ to buy the house for the appraisal price.

It’s really ______.  I think it’s going to rain.

 

3. Podaj tłumaczenia słów.

Good morning - _________

________- Dobry wieczór.

Our neighbours are very (przyjaźni) _______.

 

4. Podaj słowo pasujące do definicji.

(Tip: Jeśli uważasz, że ćwiczenie jest trudne – podaj w nawiasach polskie tłumaczenie)

A road vehicle with an engine, four wheels, and seats for a small number of people - ______

A set of pages that have been fastened together inside a cover to be read or written in - ______

 

5.   Opisz zdjęcie. (Zamieść na wcześniejszym slajdzie zdjęcie, a następnie przygotuj w tym ćwiczeniu opis zdjęcia z lukami do wypełnienia)

(Tip: Jeśli uważasz, że ćwiczenie jest trudne – podaj w nawiasach polskie tłumaczenie)

In the picture I can see five (osób) _______.

I think it’s a (rodzina)________ and they’re sitting on the sofa.

The mother has a (czerwony) ________ sweater.

The youngest child is (idiom „znudzone na śmierć”) ___________ of the drama film.

 

6.   Zamieść na wcześniejszym slajdzie tekst, a następnie przygotuj w tym ćwiczeniu pytania do tekstu, z odpowiedziami P jeśli prawda lub F jeśli fałsz.

Is his name John? ____

Możesz też zadać pytanie, na które odpowiedzią będzie jakieś słowo:

What was James' secondary area of study at Harvard? _______ (np. biology)

 

7.   Wykorzystaj w zdaniach następujące słowa: 1 x sailing, 1 x working, 2 x to learn

I took the course _______ more about Asian history.

We had a great time ______  from Los Angeles to San Diego.

Nancy loves _______ at the Museum of Modern Art

Are some languages harder _____ than others?

 

8. Wybierz odpowiednie słowo.

Is there a (bike/shuttle bus/vehicle) _________ that goes between terminals?

 

9. Uzupełnij dialog.

- Hi, I’m John. And what is your _____?

- My name is Kate and I _____ in Los Angeles.

- Oh, I worked in LA but my work was incredibly boring - I just couldn't get _____ it.

 

10.  Wpisz słowo, aby powstał synonim.

To introduce a product = to __________ a product

A growing market = an __________ market

 

11.  Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności

(Tip: wpisz w odpowiedzi całe poprawne zdanie, np. Speaking another language helps to break down barriers)

helps/Speaking/down/barriers/another/to break//language - ________________

 

Wykorzystaj też Ćwiczenie z lukami do tworzenia różnych zadań gramatycznych. Poleceniem może być wpisanie odpowiedniej formy gramatycznej, stopnia wyższego, zaimka, przedimka. Wszystko zależy od Twojej kreatywności!

Mobile Analytics