Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Zaimki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Zaimki

Przedstawiamy zaimki w języku angielskim. Zaimki odnoszą sie do rzeczowników, osób i rzeczy, które wcześniej zostały wspomniane - czy to podczas wypowiedzi czy w tekście. Dzięki zaimkom nie musimy powtarzać rzeczownika wiele razy. Wyróżniamy zaimki:  osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, nieokreślone, zwrotne, pytające.

Zaimki osobowe w języku angielskim - Personal Pronouns

Liczba pojedyncza:
1 osoba -> I - ja
2 osoba -> you - ty
3 osoba -> he/she/it - on/ona/ono
Liczba mnoga:
1 osoba -> we - my
2 osoba -> you - wy
3 osoba -> they - oni, one

Przykład: I don't like football. It is boring (zamiast I don't like football. Football is boring)

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim - Possesive Pronouns

Liczba pojedyncza:
1 osoba -> mine - mój
2 osoba -> yours - twój
3 osoba -> his/hers/its - jego, jej
Liczba mnoga:
1 osoba -> ours - nasz
2 osoba -> yours - wasz
3 osoba -> theirs - ich

Przykład: This book belongs to John. It is his book.

Zaimki wskazujące w języku angielskim - Demonstrative Pronouns

Zaimki wskazujące wskazują na konkretną rzecz lub osobę, która jest w ten sposób wyodrębniona spośród innych. Wyróżniamy:
- this - wskazuje, że dana rzecz lub osoba jest blisko mówcy
- these - wskazuje, że dane rzeczy lub osoby są blisko mówcy
- that - wskazuje, że dana rzecz lub osoba jest daleko od mówcy
- those - wskazuje, że dane rzeczy lub osoby są daleko od mówcy

Przykład: That book is mine (Tamta książka jest moja -> leży daleko od wypowiadającego te słowa)

Zaimki względne w języku angielskim - Relative Pronouns

Zaimki względne wiążą grupy słów z rzeczownikami lub innymi zaimkami:
- who - który (używany do ludzi)
- which - który (do rzeczy)
- whoever - ktokolwiek
- whatever - cokolwiek
- whomever - kogokolwiek
- that - który (do ludzi i rzeczy)

Przykłady: The car that he is driving is called BMW (Samochód, który prowadzę jest nazywany BMW), The man who seats next to me is a football player (Mężczyzna, który siedzi obok mnie jest piłkarzem)

Zaimki nieokreślone w języku angielskim - Indefinite Pronouns

Zaimki nieokreślone to te, które nie odnoszą się do konkretnej rzeczy, osoby czy też miejsca:

Licza pojedyncza:
Anybody - ktokolwiek
Anybody knows him? (Ktokolwiek go zna?)
Anyone - ktokolwiek (bardziej formalne)
Is anyone ready with excercise? (Czy ktokowliek jest gotowy z zadaniem?)
Anything - cokolwiek
You don't read anything (Nic nie czytasz)
Each - każdy człowiek/każda rzecz
Each car here is damaged (Każde auto tutaj jest zniszczone)
Either
- jeden z dwóch
You should choose either this car or that (Powinienes wybraś któres z tych dwóch aut)
Everybody - wszyscy
Everybody is learning English (Wszyscy uczą się angielskiego)
Everyone - każdy
Everyone is learning English (Wszyscy uczą się angielskiego)
Everything - wszystkie rzeczy
Everything is alright (Wszystko jest w porządku)
Neither - żadne z dwóch
You have read neither newspaper (Nie przycztałeś żadnej z dwóch gazet)
Nobody - żadna osoba
Nobody has seen him (Nikt go nie widział)
No one - nikt
No one has seen him (Nikt go nie widział)
Somebody - ktoś
Somebody opened the window (Ktoś otworzył okno)
Someone - ktoś (bardziej formalne)
Someone opened the window (Ktoś otworzył okno)
Something - coś
Something is wrong (coś jest źle)

Liczba mnoga:
All - wszyscy ludzie/rzeczy
All are here (Wszyscy są tutaj)
Both - obaj/obie
Both grandparents come to the restaurant
Few - kilka/kilkoro
Only few peple came (Tylko kilkoro ludzi przyszło)
Many - wiele/wielu
Many people know about this player (Wielu ludzi wie o tym graczu)
Most - większość
Most people know about this player (Wiekszość ludzi wie o tym graczu)
Several - kilka/kilku
I got several e-mails (Dostałem kilka maili)
Some - niektórzy/niektóre
Some people are good and some bad (Niektórzy ludzie są dobrzy, a niektórzy źli)

Zaimki zwrotne w języku angielskim - Reflexive Pronouns

W języku polskim zaimki zwrotne to: się, sobie, sobą, sobie. Natomiast w języku angielskim dla każdej osoby jest inne:
Liczba pojedyncza:
1 osoba -> myself
2 osoba -> yourself
3 osoba -> himself/herself/itself
Liczba mnoga:
1 osoba -> ourselves
2 osoba -> yourselves
3 osoba -> themselves

Przykład: I have cut myself (Skaleczyłem się), She is looking at herself (Ona patrzy na siebie)

Zaimki pytające w języku angielskim - Interogative Pronouns

Zaimki pytające to te zaimki, które zaczynają pytania:
- who - kto?
- which - kto/co przy węższej możliwości wyboru
- what - co?

Przykład: Orange or green? Which colour you like? (Pomarańczowy czy zielony? Który kolor lubisz?)

Mobile Analytics