Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Strona bierna w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Strona bierna

W języku angielskim tak jak i w języku polskim mamy do czynienia z dwiema stronami gramatycznymi. Są to:

- Strona czynna - active voice (Podmiot wykonawca + orzeczenie (czasownik) + dopełnienie, czyli przedmiot/zaimek osobowy)

John is building a house -> Jan buduje dom

- Strona bierna - passive voice (Podmiot przedmiot  + be w odpowiedniej formie + czasownik w III formie + by + wykonawca)

A house is being built by John -> Dom jest budowany przez Jana

 

Spójrzmy jeszcze na przykłady zdań strony czynnej i biernej:

Active voice

Passive voice

Mark is washing a car -> Car is being washed by Mark
People drink water -> Water is drunk by people
He has written a book -> A book has been written (by him)
I will cook a dinner -> A dinner will be cooked

 

Widzisz już jaka panuje ogólna zasada przy tworzeniu strony biernej w języku angielskim. Teraz omówimy stronę bierną dla poszczególnych czasów. Zapamiętaj! Strony bierna w języku angielskim nie jest używana w przypadku: Present Perfect Continuous, Future Continuous oraz Past Perfect Continuous. Dlatego też redaktorzy Edustation.pl przygotowali podział, który pomoże Ci zapamiętać w prosty sposób tworzenie strony biernej w poszczególnych czasach:

Strona bierna w czasach Simple

Strona bierna występuję w Present Simple, Past Simple oraz Future Simple. Mechanizm tworzenia polega na: po 'to be' w odpowiedniej formie dla danego czasu dodajemy 'III formę czasownika', czyli is/are/was/were/will be + III forma czasownika.

Present Simple:

Strona czynna -> John writes a letter

Strona bierna -> A letter is written

Past Simple:

Strona czynna -> John wrote a letter

Strona bierna -> A letter was written

Future Simple:

Strona czynna -> John will write a letter

Strona bierna -> A letter will be written

Strona bierna w czasach Continuous

Strona bierna występuje w Present Continuous i Past Continuous. Mechanizm tworzenia polega na użyciu 'to be' w odpowiedniej formie dla danego czasu, następnie wstawienia 'being' oraz czasownika w III formie, czyli is/are/was/were + being + III forma czasownika.

Present Continuous:

Strona czynna -> John is writing a letter

Strona bierna -> A letter is being written

Past Continuous:

Strona czynna -> John was writting a letter

Strona bierna -> A letter was being written

Strona bierna w czasach Perfect

Strona bierna występuje w Present Perfect, Past Perfect oraz Future Perfect. Mechanizm tworzenia polega na użyciu 'have" w odpowiedniej formie dla danego czasu, następnie słówka 'been', a na końcu czasownika w III formie, czyli have/has/had/will have + been + III forma czasownika

Present Perfect:

Strona czynna -> John has written a letter

Strona bierna -> A letter has been written

Past Perfect:

Strona czynna -> John had written a letter

Strona bierna -> A letter had been written

Future Perfect:

Strona czynna -> John will have written a letter

Strona bierna -> A letter will have been written

Mobile Analytics