Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Rzeczowniki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Rzeczowniki

W tym omówieniu przedstawiamy rzeczowniki w języku angielskim. Rzeczownik w angielskim określa osoby, miejsca i przedmiot, czyli podobnie jak w języku polskim.

1. Rzeczowniki w języku angielskim nie odmieniają się:

I have a car . I drive my car. I am sitting in my car.
Mam samochód. Jeżdzę moim samochodem. Siedzę w moim samochodzie.

2. Angielskie rzeczowniki nie mają rodzajów:

Nie istnieje więc coś takiego jak ten samochód, ta lampa, to krzesło. Jest po prostu: car, lamp, chair.

3. Liczba mnoga angielskich rzeczowników:

Tworzymy poprzez dodanie -s
a car -> cars
a dog -> dogs
a girl -> girls

Jeśli rzeczownik kończy się literami -ch, -s, -ss, -sh, -x, -o to wstawiamy końcówkę -es

a watch -> watches
a bus -> buses
a dress -> dresses
a slash -> slashes
a box -> boxes
a tomato -> tomatoes (w przypadku 'o' istnieją jednak wyjątki a piano -> pianos, a zero -> zeros, a photo -> photos)

Jeśli rzeczownik kończy się literami -f, -fe, w liczbie mnogiej podmieniamy na -ves

a life -> lives
a wolf -> wolves
(istnieją również wyjątki: a roof -> roofs, a chief -> chiefs)

Jeśli rzeczownik kończy się na -y, w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę -ies

a story -> stories
a city -> cities
(istnieją również wyjątki, bo jeśli -y poprzedza samogłoska to wstawiamy tylko -s, np. a day -> days)

Istnieją również rzeczowniki w języku angielskim, które w liczbie mnogiej całkowicie się zmieniają:

a goose -> geese (gęsi)
a child -> children
a die -> dice (kości do gry)
a foot -> feet
a man -> men
a woman -> women
a mouse -> mice
a tooth -> teeth

 

Utrwal wiedzę z naszą mini lekcją:


4. 'S' z apostrofem, czyli dopełniacz saksoński:

Odpowiada na pytanie 'do kogo?/do czego?' coś należy. Jeśli coś jest czyjeś i mówimy/piszemy o tym to wstawiamy 's' z apostrofem

It is John's car -> To samochód Johna

Jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej to wstawiamy tylko apostrof

This is dogs' food -> To jest jedzenie psów
(Są również rzeczowniki w liczbie mnogiej, które są nieregularne i wtedy: children -> children's, people -> people's)

 

Istieje również zagadnienie policzalności rzeczowników. Więcej znajdziesz tu: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Mobile Analytics