Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Przysłówki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Przysłówki

W tym omówieniu przedstawiamy przysłówki w języku angielskim. Przysłówek to słowo, które mówi więcej o użytym czasowniku, opisuje jak czynność jest wykonywana. Przysłówek może również opisywać przymiotniki. Wyróżniamy w angielskim kilka rodzajów przysłówków: częstotliwości, miejsca, czasu, sposobu, stopnia.

Przysłówki w języku angielskim najczęściej tworzymy poprzez dodanie końcówki '-ly':

- do przymiotników
easy -> easily - łatwo
nice -> nicely - miło
soft -> softly - miękko

- do rzeczowników
day -> daily - dziennie
month -> monthly - miesięcznie
year -> yearly - rocznie

 

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim

Przysłówek częstotliwości odpowiada na pytanie 'jak często?', czyli 'how often?':
- once a day - raz dziennie
- twice a month - dwa razy w miesiącu
- three times a year - trzy raz w roku
- every day - codziennie

- never - nigdy
- seldom - rzadko
- usually - zwykle
- sometimes - czasami
- always - zawsze

Przysłówki miejsca w języku angielskim

Przysłówek miejsca odpowiada na pytanie 'gdzie?', czyli 'where?':
- away - daleko
- down - na dole
- everywhere - wszędzie
- here - tutaj
- in - wewnątrz lub w
- nowhere -nigdzie
- out - na zewnątrz
- somewhere - gdzieś
- there - tam
- up - na górze

Przysłówki czasu w języku angielskim

Przysłówek czasu odpowiada na pytanie 'kiedy?', czyli 'when?':
- yesterday - wczoraj
- now - teraz
- tomorrow - jutro
- today - dzisiaj
- early - wcześnie
- late - późno
- soon - wkrótce

Przysłówki sposobu w języku angielskim

Przysłówek sposobu odpowiada na pytanie 'jak?', czyli 'how?':
- well - dobrze
- badly - źle
- somehow - jakoś
- fast - szybko
- slowly - wolno
- strongly - silnie
- fluently - płynnie

Przysłówki stopnia w języku angielskim

Przysłówek stopnia odpowiada na pytanie 'w jakim stopniu?', 'jak bardzo?', 'jak silnie?', czyli 'to what extent?', 'how strongly?':
- too - zbyt
- enough - wystarczająco
- fully - w pełni
- extremly - nadzwyczajnie
- perfectly - perfekcyjnie
- almost - prawie
- much - bardzo

Mobile Analytics