Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Przedimki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Przedimki

tym omówieniu przedstawiamy przedimki w języku angielskim. Wyróżniamy przedimki 'a, an, the'. Używanie przedimków może sprawić kłopot, ponieważ nie mają one odpowiednika w języku polskim. Przedmiki stawiamy przed rzeczownikiem, określającym go przymiotnikiem lub inną konstrukcją rzeczownikową.

Przedimki w języku angielskim dzielimy na:

nieokreślone - a/an
określony - the

Przedimek nieokreślony 'a/an' w języku angielskim:

a - stawiamy przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski
a dog
a woman

an - przed rzeczownikami, które zaczynają się od samogłoski (ważna jest wymowa, np. a university, bo 'juniversity')
an umbrella
an apple

Przedimek określony wstawiamy:

- przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej,
- kiedy pierwszy raz o czymś mówimy.

Wyjaśnijmy na przykładzie:

Idziesz ulicą i widzisz jakieś auto przed sobą This is a car. Jest to bowiem jakieś bliżej nieokreślone auto. Skoro już trafiliśmy na to auto i mówimy o nim dalej to użyjemy The car is big, ponieważ auto już jest określone. Więcej o używaniu przedimka określonego 'the' znajdziesz niżej.

Przedimka nieokreślonego NIE wstawiamy:

- przed rzeczownikami w liczbie mnogiej,
- przed rzeczownikami niepoliczalnymi,
- jeśli wstawiamy słówka określające ilość (many, much itd.),
- jeśli pojawia się przymiotnik dzierżawczy (my, your, his, her, our).

Przedimek określony 'the' w języku angielskim

Przedimek określony wstawiamy:
- gdy mówimy o konkretnej rzeczy czy osobie,
- gdy mówimy o jedynej, unikatowej rzeczy,
The Earth goes around the Sun
- przed nazwami geograficznymi,
The Atlantic Ocean
- jeśli z kontekstu wynika, że mowa jest o danej rzeczy,
Take the coat and let's go
- przy pewnych ustalonych zwrotach
In the morning
In the evening
To play the guitar
- przed nazwami obiektów, tytułami etc.,
The Time, The American Film Institute
- przed nazwiskiem w liczbie mnogiej, co będzie oznaczać rodzinę,
The Simsons
- przed nazwami państw, które w nazwie mają liczbę mnogą lub nazwie pojawia się republika, federacja, związek,
The Netherlands
The Russian Federation

Skorzystaj również z naszej lekcji, która pozwoli Ci opanować przedimki w języku angielskim:

Mobile Analytics