Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Czasy teraźniejsze angielski

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Czasy w języku angielskim > Czasy teraźniejsze

Chcesz się nauczyć czasu teraźniejszego w języku angielskim? Świetnie! Przygotowaliśmy dla Ciebie materiał, który pozwoli opanować Present Tenses w szybki i przyjemny sposób.

Na początek przypomnijmy, jakie czasy teraźniejsze w języku angielskim mamy:

- Present Simple -> czas teraźniejszy prosty

- Present Continuous -> czas teraźnieszy ciągły

- Present Perfect -> czas teraźniejszy dokonany

- Present Perfect Continuous -> czas teraźniejszy dokonany ciągły

 

A teraz zanim przejdziemy do nauki budowy czasu, przyjrzyjmy się w jakich sytuacjach, który czas teraźniejszy używamy.

Present Simple

1. Opis czynności, które wielokrotnie powtarzają się, są rutynowe

I learn English every week

2. Opis cech i stanów ludzi lub przedmiotów

I feel sick

3. Tzw. prawd ogólnych, czyli rzeczy, które zawsze są prawdziwe

Earth goes around the Sun

4. Opisywanie filmów, książek

Forrest Gump meets Jenny, with whom he immediately falls in love

5. Opis zdarzeń, które są zaplanowane i niezależne o mówiącego

My bus leaves at 8 p.m. tomorrow

Present Continuous

1. Czynność, która dzieje sie w trakcie mówienia

I'm listening to the radio

2. Czynność, która ma miejsce, niekoniecznie w danej chwili, ale dzieje się dłuższy czas i ma charakter tymczasowy

John is building a new house

3. Czynność przyszła, zaplanowana, zależna od mówiącego

We are going to cinema tonight

O czasie Present Continuous pisaliśmy też na naszym blogu

Present Perfect

1. Opisanie czynności przeszłej, która ma wpływ na teraźniejszość (nie jest ważne kiedy czynność została wykonana, ważny jest związek z teraźniejszością)

I have bought a house (nie ważne kiedy, ważne że mam aktualnie dom)

You haven't written the essay yet (zaczął pisać wypracowanie, ale go nie skończył jeszcze)

He has broken his hand (złamał rękę w przeszłości i wciąż jest skutek)

2. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do dziś

I have lived in Wrocław for 20 years

3. Czynność, która dopiero się zakończyła

I have just lost my credit card

Present Perfect Continuous

1. Czynność, która rozpoczęła się się w przeszłości i trwa do teraz (podobnie jak w Present Perfect, jednak tu nacisk kładziemy na wykonywaną czynność)

You have been writing an essay since the morning (zacząłem pisać, nie skończyłem, coś mi jeszcze do napisania zostało)

2. Czynność, która zaczęła się w przeszłości, właśnie się skończyła i wciąż wywiera skutki na wypowiadającym zdanie

I'm tired, because I have been playing computer game all night (dlatego teraz jestem niewyspany, zmęczony)

 

Omówiliśmy zatem, który czas teraźniejszy, w jakich sytuacjach stosujemy. Czas więc przejść do ich budowy. Wybierz jeden z czasów i przejdź do szczegółowego omówienia.

Mobile Analytics