Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Czasowniki w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Części mowy > Czasowniki

Przedstawiamy czasowniki w języku angielskim. Omówimy wszystko to, co powinienieś wiedzieć o czasownikach.

1. W języku angielskim bezokolicznik czasownika wyrażamy przy pomocy słówka 'to':

to come - przyjść
to be - być
to run - biegać

2. Czasowniki modalne to grupa czasowników, których słówko 'to' nie poprzedza w bezokoliczniku. Ponadto czasownik modalne są samodzielne - nie potrzebują operatorów do utworzenia pytania czy przeczenia, nie przyjmują żadnych końcówek oraz nie odmieniają się.

can
must
would

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź: Czasowniki modalne w języku angielskim

3. Czasowniki w języku angielskim oprócz czasowników modalnych, dzielą się na czasowniki regularne i nieregularne i posiadają 3 podstawowe formy:

Czasowniki regularne:

I forma - Infinitive
play

II forma - Past
played

III forma - Past participle
played

Forma II i III tworzona jest przez dodanie końcówki -ed

Czasowniki nieregularne:

I forma - Infinitive
go

II forma - Past
went

III forma - Past participle
gone

Forma II i III jest nieregularna, polecamy więc opanować tabelkę czasowników nieregularnych. Więcej: Lista czasowników nieregularnych w języku angielskim

4. Pomocnicze czasowniki w języku angielskim, czyli auxiliary verbs:

Są to słówka, które funkcjonują jako operatory. Ich funkcją jest ustawianie czasu w zdaniach, umozliwiają tworzenie pytań lub przeczeń. Są to:

- do/does w Present Simple
- has/have/had w czasach Perfect
- did w Past Simple
- am/is/are/was/were w czasach Continuous

Mobile Analytics