Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Czasowniki modalne w języku angielskim

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Czasowniki modalne

Czasowniki modalne w języku angielskim to tzw. czasowniki posiłkowe. Służą one do wypowiadania opinii, przypuszczeń czy emocji. Czasowniki modalne używane są też do pytania, proszenia bądź zakazywania.

Wyróżniamy następujące czasowniki modalne: can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, should

Niektóre czasowniki modalne mają swoje odowiedniki, które mogą oznaczać to samo:

must = need
should = had better
must = have to/have got to
can = be able to
would = used to

Czasowniki modalne wykorzystujemy do wyrażania:

- zdolności/umiejętności
- możliwości
- prawdopodobieństwa
- logicznych założeń/przypuszczeń
- pozwoleń
- konieczności
- rady
- krytyki
- zobowiązania
- prośby
- ofert
- sugestii
- zakazu
- obowiązku

Wiesz już jakie wyróżniamy czasowniki modalne, jakie mogą mieć odpowiedniki i kiedy je wykorzystujemy. Przejdź teraz do szczegółowego omówienia:

Czasownik modalny can

Czasownik modalny could

Czasownik modalny may

Czasownik modalny might

Czasownik modalny must

Czasownik modalny ought to

Czasownik modalny will

Czasownik modalny would

Czasownik modalny shall

Czasownik modalny should

Mobile Analytics