Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Czasownik modalny will

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Czasowniki modalne > Will

W tym omówieniu przedstawiamy czasownik modalny will, który służy do wyrażania przyszłości, a dokładniej - chęci lub jej braku do wykonania jakiejś czynności.

Zastosowanie czasownika modalnego will:

- Wyrażenie prawdopodobieństwa (ze 100% pewnością)
They will be in London in 2 days (Będą w Londynie za 2 dni)
I will not (won't) be there before afternoon (Nie będę tam przed wieczorem)

- Wyrażenie prośby
Will you open the window, please? (Otworzyłbyś okno, proszę?)

- Wyrażenie oferty
Sit down and I will bring you coffee (Usiądź a ja przyniosę ci kawę)

 

Zobacz też:

Czasownik modalny can
Czasownik modalny could
Czasownik modalny may
Czasownik modalny might
Czasownik modalny must
Czasownik modalny ought to
Czasownik modalny would
Czasownik modalny shall
Czasownik modalny should

Mobile Analytics