Już 58 028 użytkowników uczy się języków obcych z Edustation.

Możesz zarejestrować się już dziś i odebrać bonus w postaci 10 monet.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszym portalu - kliknij tutaj

Jeszcze nie teraz

lub

Nie masz konta?

Czasownik modalny can

Strona główna > Język angielski > Gramatyka języka angielskiego > Czasowniki modalne > Can

W tym omówieniu przedstawiamy czasownik modalny can, który oznacza 'móc', 'umieć', 'potrafić'.

Zastosowanie czasownika modalnego can:

- Wyrażenie zdolności/umiejętności
He can speak English (On umie mówić po angielsku), She is able to make a cake (Ona jest w stanie zrobić ciasto)

- Wyrażenie możliwości
She can be still at home (Ona może być w domu -> jest duża szansa, że tak właśnie jest)

- Wyrażenie pozwolenia
You can go with friends to the party (Możesz iść z kolegami na imprezę)

- Wyrażenie prośby
Can I use your car? (Czy mogę użyć twojego auta?)

- Wyrażenie oferty
Can we do anything to you? (Możemy coś dla Ciebie zrobić?)

- Wyrażenie sugestii
I can always leave the party earlier if you are angry (Mogę zawsze opuścić imprezę wcześniej jeśli jesteś zły)

 

Zastosowanie czasownika modalnego can't, który oznacza 'nie można':

- Wyrażanie zakazu
You can't park here (Nie możesz tu parkować)

Dowiedz się więcej i utrwal wiedzę z naszą mini lekcją:

Zobacz też:

Czasownik modalny could
Czasownik modalny may
Czasownik modalny might
Czasownik modalny must
Czasownik modalny ought to
Czasownik modalny will
Czasownik modalny would
Czasownik modalny shall
Czasownik modalny should

Mobile Analytics