58 320 users are already learning a foreign language on Edustation.

Register today and get a bonus of 10 coins.

If you want to know more about our website - click here

Not yet

OR

No account yet?
Edustation's blog > Często mylone przymiotniki

Często mylone przymiotniki

Added by Tomasz H. 28 July 2014 in category: English, Learning tips, Lexicon

Each vs Every

Each odnosi się do poszczególnych osób, rzeczy roślin lub zwierząt -> The apples are 5$ each.

Every odnosi się do grupy osób, rzeczy, roślin lub zwierząt -> John goes to the park every weekend, Every apple in the basket is red.

Few vs A few

Few negatywny wydźwięk i oznacza niewiele, za mało -> Few students passed the exam.

A few oznacza kilka, kilku w znaczeniu wystarczająco -> Only a few books were damaged in the fire.

Little vs A little

Little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej, ma wydźwięk negatywny i oznacza niewiele, za mało -> There is little water in Africa.

A little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej i oznacza trochę: -> We need only a little butter to make the muffins.

Many vs Much

Many używane jest z rzeczownikami policzalnymi -> Mark doesn't have many friends.

Much używane jest z rzeczownikami niepoliczalnymi -> John doesn't have much money.

High vs Tall

High używamy do opisywania rzeczy, -> These mountains are high.

Tall -> The Eiffel Tower is very tall.

Sick vs Ill

Oba słowa są 'prawie' synonimami'. Oba oznaczają chorobę. Użycie słowa sick może znaczyć i bycie chorym i wymiotowanie. Dlatego też możemy użyć słowa ill by sprecyzować nasze myśli.

Less vs Fewer

Less używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi-> Less pollution is better for cities.

Fewer uzywamy z rzeczownikami policzalnymi -> If pepole threw out fewer bottles, the cities would be cleaner.

Farther vs Further

Farther używane jest do określania dystansu -> How much farther is the supermarket?

Further oznacza metaforyczny postęp -> Further topics we'll discuss next week.


Comments: (0)

No comments yet

You need to be logged in to comment
Mobile Analytics