58 320 users are already learning a foreign language on Edustation.

Register today and get a bonus of 10 coins.

If you want to know more about our website - click here

Not yet

OR

No account yet?
Edustation's blog > Lots of, a lot of & a lot - różnice

Lots of, a lot of & a lot - różnice

Added by Tomasz H. 9 June 2014 in category: English, Grammar, Learning tips

A lot of, lots of, a lot

Dość często lots ofa lot oraz a lot używane są zamiennie. Dziś jednak przedstawię pewne reguły, o których musisz pamiętać.


A lot of / Lots of

Mają to samo znaczenie: oznaczają dużą ilość czegoś czy liczbę osób/rzeczy. Używane są przed rzeczownikiem policzalnym lub niepoliczalnym. Oba wyrażenia należą do języka bardziej potocznego niż formalnego.

We need a lot of people for this game.

We need lots of people for this game.

A lot of rain falls in autumn.

Lots of rain falls in autumn.


A lot

Oznacza często, bardzo lub wiele. Używane jest jako przysłówek. 'Ląduje' na końcu zdania i nigdy przed rzeczownikiem.

I like football a lot.

He's a lot happier now than he was.

I enjoy running a lot.

John seems to travel a lot.

Related tags:

Comments: (0)

No comments yet

You need to be logged in to comment
Mobile Analytics